Choď na obsah Choď na menu
 


Členenie zásob

Zásoby – sú hmotné statky, ktoré sa nachádzajú v podniku a doteraz sa nepoužili na určitý účel.

 

Zásoby sa účtujú v účtovej triede 1- Zásoby

 

Členenie zásob:

1. Nakupované zásoby- materiál, tovar a zvieratá,

2. Zásoby vlastnej výroby- nedokončená výroba, polotovary vlastnej výroby, výrobky, zvieratá (z vlastného chovu).

  

Materiál sú:

-        suroviny (základný materiál) – tvoria podstatu nového výrobku,

-        pomocné látky – sú súčasťou nového výrobku, ale netvoria jeho podstatu, napr. farby, laky.

-        prevádzkové látky – nie sú súčasťou výrobku, ale sú pri jeho výrobe nevyhnutné (napr. palivo, čistiace prostriedky),

-        náhradné súčiastky – slúžia na údržbu hmotného majetku,

-        obaly  - slúžia na ochranu a prepravu materiálu, tovaru, vlastných výrobkov.

-       ostatný hmotný majetok s dobou použiteľnosti najviac 1 rok.

 

Tovar- je všetko, čo podnikateľský subjekt nakupuje a ďalej predáva v nezmenenom stave. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby, ktoré sa odovzdali do vlastnej predajne.

 

Nedokončená výroba- sú produkty, ktoré prešli spracovaním v jednom alebo v niekoľkých výrobných stupňoch ale neboli na nich dokončené všetky potrebné operácie.

 

Polotovary vlastnej výroby- sú také produkty, ktoré sú dokončené z hľadiska určitého výrobného stupňa, ale nie sú ešte finálnym výrobkom. Dokončujú sa v ďalšom výrobnom procese v danej firme (napr. karoséria auta je produktom karosárne, ale montovať sa bude v montážnej dielni tej istej firmy).

 

Výrobky- sú produkty vlastnej výroby, ktoré boli v danom podniku úplne dokončené a sú určené na predaj alebo spotrebu vo vnútri podniku.

 

Zvieratá – patria sem mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek a husí na výkrm, zvieratá chované v oborách, psy.

 

 

 

 
 

 

PortrétArchív

Kalendár
<< júl / 2018 >>