Choď na obsah Choď na menu
 


Daň z príjmov právnických osôb
Subjekt dane
Daňovníkmi sú tieto PO:
Daňovníci
sídlo
Zdaňujú príjmy
PO s neobmedzenou daňovou povinnosťou
na území SR
zo zdrojov na území SR a zahraničné príjmy,
PO s obmedzenou daňovou povinnosťou
v zahraničí
zo zdrojov na území SR
 
Platiteľ a daňovník je tá istá osoba.
 
Predmet dane
1.    príjmy a výnosy zo všetkých činností - u subjektov, ktoré sú zapísané v OR  a sú založené na podnikanie.
2.    príjmy z činností, ktorými sa dosahuje alebo sa dá dosiahnuť zisk – u subjektov, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a nie sú založené na podnikanie (napr. dotácie).
 
Základ dane
Spôsob výpočtu základu dane
PO, ktoré vedú podvojné účtovníctvo
ako rozdiel výnosov a nákladov
PO, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo
ako rozdiel príjmov a výdavkov
 
!!! ZD predstavuje výsledok hospodárenia PO.
Upravuje sa o položky, ktoré sa nezahŕňajú do ZD (odpočítateľné položky), a o položky, ktoré zvyšujú základ dane (pripočítateľné položky).
 
Sadzba dane – 19 % zo základu dane
Platenie dane
Daňové priznanie sa podáva a daň musí byť zaplatená do 3 mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Týmto obdobím je spravidla kalendárny rok (do 31. 3.), môže ním byť aj hospodársky rok.
Kontrolné úlohy Podniková ekonomika 2 str. 229
DÚ: zistite sadzby dane z príjmov FO a PO v okolitých štátoch. Vymenujte výhody a nevýhody, ktoré vyplývajú z toho pre jednotlivé subjetky – štát, podnikateľov, domácnosti z daných sadzieb.
 
 

 

 
 

 

PortrétArchív

Kalendár
<< júl / 2018 >>