Choď na obsah Choď na menu
 


Súčasné formy deľby práce

14. 2. 2011
Obrázok
 

Otázka: Je podľa vás možné, aby každý človek vykonával sám všetky činnosti?

 

Určite nie a z toho plynie nevyhnutnosť deľby práce.

 
Rozlišujeme:  vnútropodnikovú deľbu práce
                       a
medzipodnikovú deľbu práce.
 
1. Vnútropodniková deľba práce – deľba práce medzi jednotlivými zamestnancami vo vnútri podniku.
 
     - jednotlivé úlohy vykonávajú jednotlivé útvary a jednotliví zamestnanci.
 
Výhody: patrí rýchly rast produktivity práce,
               úspora času pri výrobe.
Nevýhoda – monotónnosť práce, vyčerpávajúca práca, brzd rozvoja pracovníkov.
 
2.Medzipodniková deľba práce – každý podnik sa špecializuje na výrobu určitých statkov alebo poskytovanie určitých služieb.
 
Môže sa uskutočňovať ako:
a)   vnútroodvetvová deľba práce
      ide o deľbu práce v rámci jedného odvetvia – tzv. horizontálna špecializácia podnikov.
      napr.: v poľnohospodárstve v rámci živočíšnej výroby sú podniky zamerané na:
 
chov                 chov                                       chov
hydiny              hovädzieho dobytku                 ošípaných
 
b) medziodvetvová deľba práce
      ide o deľbu práce medzi rôznymi odvetviami,
      možno hovoriť o tzv. vertikálnej špecializácii, čiže o nadväznosti jednotlivých výrob a odvetví.
      Napr.     poľnohospodárstvo - pestovanie obilia:
          
                                     Preprava a veľkoobchod
                                 - nákup a skladovanie obilia
 
                                       Výroba (mlyn, pekárne)
 
                                     Maloobchod (predaj pečiva)
 
                                        Konečný spotrebiteľ (spotreba chleba a pečiva)
 
Vnútropodniková a medzipodniková deľba práce sú súčasťou národnej deľby práce.
 
3. Medzinárodná deľba práce - presahuje hranice nášho štátu.
-        je to osobitný druh súčasnej deľby práce. Ide v nej o špecializáciu a kooperáciu medzi jednotlivými krajinami.
 

Výrobcovia jednotlivých krajín

   - vyrábajú to, čo dokážu vyrobiť lacnejšie v  porovnaní so zahraničím a naopak ostatné druhy tovarov a služieb budú dovážať.

 
 
Účasť jednotlivých krajín na medzinárodnej deľbe práce závisí od:
-   veľkosti a polohy krajiny,
-   prírodných
-   klimatických
-   spoločenských
-   ekonomických a technických podmienok krajiny
 
Platí: čím je krajina menšia a menej rozvinutá, tým má pre ňu väčší význam zapojiť sa do medzinárodnej deľby práce.
 
Nové pojmy
Odvetvie združuje podniky s rovnakým alebo podobným zameraním.
Špecializácia je zameranie ľudí alebo podnikov na určitý druh práce.
Kooperácia je spolupráca niekoľkých osôb alebo skupín zameraná na dosiahnutie rovnakého cieľa.
 
 
Kontrolné otázky:
1. Ako by ste definovali deľbu práce?
2. Aký je rozdiel medzi prirodzenou a spoločenskou deľbou práce?
3. Vysvetlíte podstatu troch veľkých spoločenských delieb práce.
4. Aké sú súčasné formy deľby práce?
5. Aký je rozdiel medzi horizontálnou a vertikálnou deľbou práce?
6. Vysvetlíte pojem medzinárodná deľba práce.
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 

 

PortrétArchív

Kalendár
<< júl / 2018 >>