Choď na obsah Choď na menu
 


Inflácia a deflácia

Inflácia  znamená rast celkovej cenovej hladiny v ekonomike.

-        je prejavom narušenia rovnováhy ekonomiky,

-        má nepriaznivý vplyv na obyvateľstvo,

-        spôsobuje pokles reálnych príjmov obyvateľstva,

-        peniaze strácajú svoju hodnotu,

-        brzdí kúpyschopnosť spotrebiteľov,

-        postihuje majiteľov peňazí a veriteľov,

-        zvýhodňuje majiteľov tovarov a dlžníkov.

 

Miera inflácie sa vyjadruje v % - uvedené číslo napr. 5 % vyjadruje, o koľko % viac peňazí musíme zaplatiť za určitý súbor tovarov (tzv. reprezentatívny kôš) v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

 

Druhy inflácií:

 1.   Podľa toho, či štát zasahuje do rastu cien alebo nie, rozlišujeme infláciu:

 a/ zjavná – kde nadmerný dopyt sa okamžite premieta do     rastu cien,

    b/ skrytá - kde zvyšovanie cien sa odôvodňuje inováciou nových  výrobkov, zmenou kvality výrobkov.

    c/ potláčaná – ceny nerastú, lebo zo strany štátu bol zablokovaný rast cien.

 

2.   Podľa príčin narušenie peňažnej rovnováhy sa rozlišuje inflácia:

  a/ dopytová –  rast cien je spôsobený nadmerným dopytom do tovaroch, službách, vyskytuje sa napr. pri plnej zamestnanosti,

 

     b/ ponuková (nákladová)  -  ceny stúpajú pri vysokej nezamestnanosti  a nízkom využití zdrojov, rast cien je spôsobený zvyšovaním materiálových a mzdových nákladov

 

3.   Podľa veľkosti poznáme infláciu:

 a/ mierna - do 9 % - ceny rastú približne rovnako ako výroba

 b/ cválajúca  - od 10 – 999 % % - ceny rastú rýchlejšie ako výroba. Kúpna sila peňazí rýchlo klesá, ľudia strácajú dôveru v peniaze a usilujú sa ich meniť na hmotné statky.       

 c/ hyperinflácia - kde väzba medzi tempom rastu výroby a tempom rastu cien úplne zaniká. Peniaze prestávajú  plniť svoju funkciu. Ide o rozpad peňažného systému.

 

Opakom inflácie je deflácia

 Deflácia - je to metóda stabilizácie meny, čo znamená, že odčerpáva prebytočné papierové peniaze z obehu a tým znižuje kúpyschopný dopyt. Používajú sa na to rôzne nástroje a to:

- zvyšovanie daní,

- obmedzovanie rozpočtových výdavkov,

- obmedzovanie úverových možností,

- priama kontrola obchodných bánk a pod.

 

 
 

 

PortrétArchív

Kalendár
<< júl / 2018 >>