Choď na obsah Choď na menu
 


Menová politika

 -        je to súbor opatrení štátu zameraných na:

    1)   využívanie funkcií peňazí,

2)   posilnenie stability meny,

3)   regulovanie peňažnej sústavy a to vo vnútri krajiny aj smerom navonok.

 

 Za výkon menovej politiky v eurozóne zodpovedá

Európska centrálna banka (ECB), ktorá ju prebrala od národných centrálnych bánk.


Eurozóna sa skladá z krajín EÚ, ktoré prijali euro.

 

Menová politika využíva predovšetkým monetárne (peňažné) nástroje  na stabilizáciu meny.

Sú to:

a)             devalvácia - spočíva v znížení oficiálneho kurzu meny vzhľadom na ostatné meny.

-        podnecuje vývoz a spomaľuje  dovoz.

b)            revalvácia – spočíva vo zvýšení oficiálneho kurzu meny vzhľadom na ostatné meny.

 - to znamená, že za jednotku národnej meny nakúpime viac zahraničnej meny.

                       - podnecuje dovoz a oslabuje domáci vývoz.

                      - môže sa realizovať len v podmienkach trvalej aktívnej platobnej bilancie.

 

Aktívna platobná bilancia znamená, že za dané obdobie úhrn inkás z cudziny je väčší ako úhrn úhrad do cudziny.

 

Do menovej politiky zasahujú rôzne medzinárodné organizácie napr. medzinárodný menový fond, svetová banka, atď.

Súčasťou menovej politiky je aj devízová politika.

 
 

 

PortrétArchív

Kalendár
<< júl / 2018 >>