Choď na obsah Choď na menu
 


Menový kurz

Menový kurz možno vymedziť ako cenu peňažnej jednotky jednej krajiny vyjadrenú v peňažných jednotkách iných krajín.

 
Menové kurzy sa kotujú, to znamená,  že sa zaznamenávajú v kurzových listoch (lístkoch).
Kotáciu uskutočňuje centrálna banka ale aj Obchodné banky.
 
ECB vydáva denne kurzový lístok, ktorý je totožný s kurzovým lístkom NBS. V nadväznosti naň  stanovujú jednotlivé obchodné banky svoje kurzy peňažných prostriedkov v cudzej mene a zohľadňujú nákup a predaj.
 
Kurzový lístok ECB– len jeden stĺpec kurzov – nakoľko ECB (NBS) nevykonáva operácie s peňažnými prostriedkami v cudzej mene v hotovosti.
                                      devízy stred                 

1
4,351

 
 
Kurzový záznam môže byť:
a/ priamy - udáva koľko domácich peňažných jednotiek stojí jedna zahraničná  peňažná jednotka alebo jej násobok (spravidla 100, resp. 1000)  napr. 1 CZK = 0,03873 eur    v minulosti: 1000 ITL = 20,54 SKK
 
b/ nepriamy - opak priameho, udáva koľko zahraničných peňažných jednotiek stojí jedna domáca peňažná jednotka, napr. 1 EUR = 25,821 CZK
 
Od 1. 1. 2009 sa v SR používa nepriamy kurzový záznam.
 
Z časového hľadiska poznáme menové kurzy:
1. promptný (okamžitý) - je to kurz, za ktorý sa nakupuje alebo predáva okamžite pri uskutočnení určitej obchodnej operácie,  
2. termínovaný - je to kurz devízy, za ktorý sa kupuje alebo predáva v neskoršom termíne spravidla za 3, 6 až 12 mesiacov. V kurze je zahrnutá časť nákladov, riziká a úrokové straty, suma očakávaného znehodnotenia, resp. zhodnotenia nakupovanej meny.
 
Kurzové rozpätie – je rozdiel medzi nákupným a predajným kurzom devíz a valút.
-      slúži na úhradu nákladov spojených s obchodovaním s menami.
             
Krajina   mena    jednotka                valuta nákup      valuta predaj

Poľsko
PLN
1
4.39340
4.28920

                                                              
 
 
Z hľadiska druhu poznáme:
1. devízový kurz – slúži na vyjadrenie vzťahu hodnôt domácej a zahraničnej meny v bezhotovostnej forme, čiže vo forme devíz.
                             - väčšina peňažných transakcií sa uskutočňuje v bezhotovostnej forme,
2. valutový kurz - vyjadruje vzťah domácej a zahraničnej menovej jednotky ale v hotovostnej forme, čiže vo valutách.
-  operácie s valutami sú nákladnejšie, čo sa odráža i vo výške valutových kurzov.
 
 
 
 

 

 
 

 

PortrétArchív

Kalendár
<< júl / 2018 >>