Choď na obsah Choď na menu
 


Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky sú jedným zo zdrojov príjmov miestnej samosprávy.

Spravuje ich mestský alebo obecný úrad.

 

Upravuje ich Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zákon o správe daní a poplatkov.

 

Miestna daň je fakultatívna platba, t. j. obec ju môže a nemusí uložiť.

Poplatok je povinná platba, t. j. obec ho ukladá na základe zákona a súvisí s činnosťou obce – s likvidáciou odpadu v obci.

 

Mestá a obce majú právo rozhodnúť sa:

·       ktorú z uvedených daní zavedú v rámci svojho územia,

·       aká bude výška sadzieb,

·       aké budú oslobodenia pri jednotlivých miestnych daniach.

 

Svoje rozhodnutie zverejňujú formou všeobecného záväzného nariadenia.

Je to právna norma, ktorá platí na území daného mesta alebo obce.

 

 

 
 

 

PortrétArchív

Kalendár
<< júl / 2018 >>