Choď na obsah Choď na menu
 


Oceňovanie zásob

Zásoby sa oceňujú v závislosti od toho, akým spôsobom sa obstarali.

 

a)  nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacími cenami (OC), pričom platí: 

Obstarávacia cena = cena obstarania + náklady spojené s obstaraním

                                                      OC = CO + N 

b)  zásoby vlastnej výroby sa oceňujú vlastnými           nákladmi (VN),

     Príchovky a prírastky zvierat sa oceňujú VN, ak by sa nedali určiť, tak sa             oceňujú reprodukčnou obstarávacou  cenou (ROC).

c)   zásoby nadobudnuté bezplatne sa oceňujú                  reprodukčnou obstarávacou cenou (ROC),


d)  prebytky zásob zistené pri inventarizácii sa oceňujú  reprodukčnou obstarávacou cenou (ROC).

 

 Úbytok zásob rovnakého druhu sa môže účtovať  v ocenení:

1)  cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom (VAP) z obstarávacích cien, pričom VAP sa musí vypočítať pri prvom vyskladnení zásob, najmenej 1x do mesiaca,

 

2)  spôsobom, keď sa cena prvého prírastku zásob použije na ocenenie prvého výdaja zásob zo skladu – metóda FIFO     (first in firt out).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PortrétArchív

Kalendár
<< júl / 2018 >>