Choď na obsah Choď na menu
 


Účtovanie nakupovaných zásob

-  nakupované zásoby sú: materiál, tovar, zvieratá a budú  ocenené obstarávacími cenami.

Podrobný prehľad o jednotlivých druhoch zásob i jednotlivých skladoch poskytuje analytická evidencia k účtom nakupovaných  zásob.

 

Účtovanie spôsobom A

Obstaranie zásob sa účtuje na syntetické účty obstarania:

                      111 – Obstatanie materiálu

131 – Obstaranie tovaru

- tieto účty slúžia na evidenciu OC zásob, označujú sa aj ako „kalkulačné účty“ a pri uzavieraní účtovných kníh nemôžu mať zostatok.

 

Stav a pohyb zásob sa účtuje na účtoch:

               112 – Materiál na sklade

             132 – Tovar na sklade a v predajniach

- ide o účty aktív.

Ak by na konci účtovného obdobia nastala situácia, že účtovná jednotka obdržala od dodávateľa faktúru, ale ešte neprijala materiál, resp.  tovar, účtuje sa na týchto účtoch:

                      119 – Materiál na ceste

                      139 – Tovar na ceste                          

 
 

 

PortrétArchív

Kalendár
<< júl / 2018 >>