Choď na obsah Choď na menu
 


Účtovanie o peniazoch na ceste

 Na účte 211 – Pokladnica sa môže účtovať len na základe PPD a VPD a na účte 221 – Bankové účty zasa účtujeme len na základe výpisu z bankového účtu (VBÚ).

 

V praxi sa však nestáva, aby sme v ten istý deň mali k dispozícii účtovné doklady potrebné na účtovanie na oboch finančných účtoch.

 

V deň, keď vyberáme peniaze z BÚ do pokladnice, účtujeme na účte Pokladnica na základe PPD. Nemáme však  ešte VBÚ o výbere týchto peňazí a preto na časové preklenutie tohto nesúladu slúži špeciálny účet

 

-        účet 261 – Peniaze na ceste

 

Je to prevodový účet a používa sa pri účtovaní účtovných prípadov, v ktorých ide o prevod finančných prostriedkov medzi finančnými účtami (napr. medzi pokladnicou a BÚ, BÚ a bankovým úverom a pod.),

 

 

 
 

 

PortrétArchív

Kalendár
<< júl / 2018 >>